Duurzaam wonen

Wat maakt luchtverontreiniging zo gevaarlijk?

luchtverontreiniging

Er is door de jaren heen ongelofelijk veel gezegd en geschreven over de impact van luchtverontreiniging op ons leven. Hieruit blijkt dat heel wat mensen luchtverontreiniging niet of in ieder geval onvoldoende serieus nemen.

Niet alleen is het zo dat luchtverontreiniging ervoor kan zorgen dat we geconfronteerd worden met verschillende aandoeningen en allergieën, daarnaast kunnen er zelfs vroegtijdige overlijdens ontstaan.

In de hele wereld is luchtverontreiniging een groot probleem, niet in het minst omdat de impact ervan op de gezondheid van mens en dier nog steeds aanzienlijk wordt onderschat. 

Hoe ontstaat luchtverontreiniging precies? 

Er is sprake van luchtverontreiniging of luchtvervuiling wanneer er schadelijke of overmatige hoeveelheden van bepaalde stoffen in de lucht zijn terug te vinden. Het gaat hierbij concreet om onder meer: 

  • Gassen; 
  • Deeltjes; 
  • Biomoleculen.

De bovenstaande stoffen kunnen op tal van verschillende manieren in de atmosfeer van onze planeet worden geïntroduceerd. Er zijn dan ook heel wat natuurlijke en menselijke bronnen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Luchtvervuiling kan er in de praktijk zoals in de inleiding reeds aangegeven niet alleen voor zorgen dat mensen geconfronteerd worden met een ziekte of een allergie.

Daarnaast is het zelfs mogelijk dat mensen er vroegtijdig door komen te overlijden. Daarnaast is het ook een algemeen misverstand dat luchtverontreiniging uitsluitend mensen en dieren treft. Zelfs planten en ook gebouwen kunnen er door beschadigd worden. De luchtverontreiniging inperken is dan ook in de praktijk altijd erg belangrijk. 

Luchtverontreiniging, wereldwijd een groot probleem

Voor veel mensen blijft het nog altijd zo dat luchtverontreiniging eigenlijk een beetje een ver van hun bed show is. Dat is echter zeker niet het geval, integendeel. Neem nu bijvoorbeeld de cijfers die van toepassing zijn hier in Europa. Recente onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat luchtverontreiniging in onze regio zomaar even aansprakelijk is voor 500.000 vroegtijdige overlijdens op jaarbasis.

Het is overigens niet alleen maar belangrijk om rekening te houden met de luchtvervuiling die buitenshuis wordt gerealiseerd. Sterker nog, vooral de luchtvervuiling welke optreedt binnen in de woning zou een zeer negatieve impact hebben op onze gezondheid.

Volgens een onderzoek dat is uitgevoerd door de U.S. Environmental Protection Agency is het zo dat bepaalde, vervuilende stoffen binnen in de woning twee tot vijf keer erger zijn in vergelijking met de vervuilende stoffen buitenshuis.

Hoe kunnen we luchtverontreiniging samen aanpakken?

We kunnen verschillende zaken doen om luchtverontreiniging aan te pakken. In principe is het belangrijk om hierbij de focus te leggen op drie verschillende zaken, namelijk:

  1. Het niet of zo weinig mogelijk stoken van hout; 
  2. De auto zo weinig mogelijk gebruiken voor korte verplaatsingen; 
  3. Het niet of zo weinig mogelijk afsteken van vuurwerk; 

Heel wat mensen kiezen er nog altijd voor om de auto te gebruiken voor afstanden die eigenlijk zeer eenvoudig te fietsen of te wandelen zijn. Dit kan een aanzienlijke impact hebben op de luchtverontreiniging in jouw buurt. Probeer dit dan ook bij voorkeur zoveel mogelijk te beperken.

Dit geldt overigens ook voor het nutteloos laten draaien van de motor. Voor dieselauto’s die zijn geproduceerd voor het jaar 2005 raad men af om een roetfilter te laten plaatsen.

Meer over klussen?

Misschien vind je dit ook leuk

Comments are closed.