Beveiliging

Wat zijn de werkzaamheden van een mangatwacht?

mangatwacht

Wanneer er door personen werkzaamheden worden verricht in een nauwe ruimte met slechts één uitgang, dan is het nodig om een mangatwacht in te zetten. Vaak is de ruimte achter het luik of de deksel niet geventileerd, wat zorgt voor extra risico’s. Bij werkzaamheden in een mangat is een wacht inzetten dan ook in de meeste gevallen verplicht.

Een mangatwacht beschikt over de juiste kennis om de veiligheid bij dit soort werkzaamheden te waarborgen. Je leest in dit artikel wat een mangat is, waarom deze nodig is en wat de werkzaamheden van een mangatwacht zijn.

Wat is een mangat?

De nauwe opening van een besloten ruimte wordt ook wel een mangat genoemd. Vaak is een mangat precies breed genoeg om als persoon de ruimte te betreden. Dit kan nodig zijn als er onderhoud of een inspectie nodig is. Mangatwachten komen vaak voor bij kruipruimten, silo’s, opslagtanks, riolering en tankwagens. In de meeste gevallen wordt een mangat afgesloten met een deksel of luik.

Een mangat betreden mag uitsluitend met toegang van de verantwoordelijke leidinggevende. De nauwe opening en de slechts ventilatie brengt de nodige risico’s met zich mee, waardoor een wacht inzetten nodig is om de veiligheid te waarborgen.

Waarvoor wordt een mangatwacht ingezet?

Volgens de Arbowet is het verplicht om bij werkzaamheden in een besloten ruimte achter een mangat verplicht om een mangatwacht in te zetten. Dit om de veiligheid in de risicovolle werkomgeving te waarborgen. In de besloten ruimte kunnen er bijvoorbeeld gevaarlijke, explosieve en/of brandbare stoffen aanwezig zijn. Ook krijgen medewerkers vaak te maken met een laag zuurstofpercentage. Deze factoren maken werken achter een mangat levensgevaarlijk. Het inzetten van een gecertificeerde mangatwacht is dan ook van levensbelang.

Verder is het bij werkzaamheden in een afgesloten ruimte van belang om als bedrijf een RI&E te hebben. Dit staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. In dit document wordt opgenomen hoe alle risico’s van het werken achter aan mangat weggenomen, beperkt en beheerst kunnen worden.

Wat zijn de taken van een mangatwacht?

Als mangatwacht ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid voor medewerkers achter een mangat. De taken en werkzaamheden zijn vooral gericht op het voorkomen van onveilige situaties. De exacte taken zijn afhankelijk van de werksituatie en omgeving. De belangrijkste taak is het waarborgen van de veiligheid van personeel dat werkzaamheden verricht in de besloten ruimte. Voordat werknemers de besloten ruimte in gaan controleert de mangatwacht op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Wanneer het personeel de ruimte mag betreden is het belangrijk om te controleren of iedereen zich houdt aan de veiligheidsmaatregelen. Tijdens de werkzaamheden is de communicatie met medewerkers de taak van de mangatwacht. Evenals de communicatie met hulpdiensten bij noodgevallen.

Een andere benaming voor mangatwacht is buitenwacht en dat is niet voor niets. Als buitenwacht mag je geen moment bij het mangat vandaan gaan. De wacht gaat altijd als laatste weg bij de mangat, nadat alle medewerkers de ruimte hebben verlaten.

Moeten er werkzaamheden verricht worden in een besloten ruimte achter een mangat? Dan is het verstandig om een ervaren en gecertificeerde mangatwacht in te zetten.

Misschien vind je dit ook leuk

Comments are closed.

Meer in Beveiliging